Νομοθεσία

Για να μπορεί ένα όχημα να μετέχει στα οφέλη της απόσυρσης πρέπει:

  • Να αποσυρθεί στο χρονικό διάστημα από 21/02/2011 μέχρι και τις 20/12/2015 από εγκεκριμένο κέντρο εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), όπως είναι η εταιρεία ανακύκλωσης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,  ώστε το αίτημα να γίνεται δεκτό από την ΕΔΟΕ.
  • Η ημερομηνία έκδοσης από εγκεκριμένη εταιρεία της μηχανογραφημένης Βεβαίωσης Παραλαβής του οχήματος μέσω του συστήματος της Ε.Δ.Ο.Ε θεωρείται και η επίσημη ημερομηνία απόσυρσης του οχήματος. Οπότε θα πρέπει αυτή να εκδοθεί μετά τις 21/02/2011 και συνεπώς όσα οχήματα έχουν διαγραφεί ήδη ΔΕΝ μπορούν να μετέχουν στην απόσυρση.
  • Η ημερομηνία 1ης άδειας του στην Ελλάδα να είναι ως τις 31/12/2001.
  • Όσα είναι δηλωμένα σε ακινησία στη ΔΟΥ, άσχετα με το πόσα έτη είναι δηλωμένα σε ακινησία, μπορούν -χωρίς να πληρώσουν τέλη προηγούμενων ετών ή τρέχοντος- να μετέχουν στην απόσυρση.
  • Το αποσυρόμενο όχημα, ως είθισται, να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη και τα στοιχεία του αμαξώματος και να μην είναι κατεστραμμένο από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.

Σημειώσεις:

Το μέτρο προβλέπει έκπτωση στα τέλη ταξινόμησης για αγορά καινούργιου οχήματος μέχρι 2.000 κ.εκ.
Το δικαίωμα της έκπτωσης τελών ταξινόμησης του αποσυρθέντος οχήματος μπορεί να εκχωρηθεί με μια Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 του ιδιοκτήτη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, προς όποιον επιθυμεί να αγοράσει καινούργιο όχημα και να την αξιοποιήσει.

Written by tourix